Tutaj powinien być opis

SZKOŁA DO HYMNU — ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 10 listopada 2020 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone lekcje patriotyczne w związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości. Ze względu na sytuację pandemiczną podjęliśmy inicjatywę na odległość w formie online. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, dlaczego data 11 listopada 1918 r. jest tak ważna dla Polski. Następnie mogli się przekonać, w jaki sposób obchodzone było święto przed wybuchem II wojny światowej, w czasie okupacji i w trudnych czasach PRL-u, a także w jaki sposób obchodzony jest ten dzień obecnie przez Polaków. W trakcie zajęć odśpiewany został Hymn Narodowy o godz. 1111 w związku z przystąpieniem szkoły do akcji „Szkoła do Hymnu”. Zwieńczeniem obchodów była prezentacja filmów, które nawiązywały do tematu lekcji, i dzięki którym uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób udało się odzyskać po 123 latach utraconą niepodległość. 

FILM : http://lopsary.pl/filmy/8925/szkola-do-hymnu-lo-psary