Tutaj powinien być opis

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym w Psarach

 

Bardzo wysokie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego i skuteczna edukacja zdalna zadecydowały o wyjątkowym wyróżnieniu naszej szkoły!

 

            1 września 2020, po kilkumiesięcznej przerwie, spotkaliśmy się wszyscy, oczywiście z zachowaniem zasad sanitarnych, w murach naszej szkoły. Radosne powitania, uśmiechy i entuzjazm długo wyczekiwanych spotkań przeplatały się z nutką niepewności i ciekawości, co przyniesie ten nowy rok szkolny. Mamy nadzieję, że — mimo wielu obostrzeń — będzie to dobry rok i tego życzymy Uczniom, Rodzicom i wszystkim pracownikom szkoły.

            Po spotkaniach w klasach z wychowawcami uczniowie przeszli do sali gimnastycznej, w której — z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemicznego — miała miejsce niezwykła inauguracja roku szkolnego 2020/2021. Niezwykła przede wszystkim dlatego, że naszą szkołę spotkał wielki zaszczyt — podczas uroczystości gościli u nas przedstawiciele wojewódzkich, rejonowych i gminnych władz oświatowych: Śląski Kurator Oświaty pani Urszula Bauer, Dyrektor Delegatury w Częstochowie pani Alicja Janowska, Burmistrz Miasta i Gminy Woźniki pan Michał Aloszko, wiceprzewodniczący Rady Gminy w Woźnikach pan Tomasz Nowicki oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Psarach pani Klaudia Sosnowska.

Nasza szkoła została w ten sposób doceniona i wyróżniona za bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wzorcowo prowadzone zdalne nauczanie.

            Spotkanie rozpoczęło się wysłuchaniem hymnu narodowego, następnie pan dyrektor Jarosław Kacorzyk przedstawił i powitał gości, nauczycieli i reprezentacje uczniów z poszczególnych klas. Podziękował za wybór Liceum Ogólnokształcącego w Psarach na miejsce oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego w województwie śląskim, podkreślił wyjątkowe zalety naszej małej szkoły, która — jak pokazały wyniki egzaminu maturalnego, znacznie przewyższające średnie wyniki ogólnopolskie — oferuje nie tylko wysoki poziom bezpieczeństwa, dobrą, rodzinną atmosferę, ale także bardzo wysokie standardy nauczania. Nawiązał również do rocznic związanych z historią Polski i Śląska, które od lat są godnie obchodzone w szkole.

            Przed wystąpieniami gości odczytano list Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

Następnie głos zabrała pani Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty. Z wielkim szacunkiem mówiła o osiągnięciach i dorobku szkoły, pracy nauczycieli i sukcesach uczniów, gratulując wyników egzaminów maturalnych i skuteczności w zdalnym nauczaniu.

Burmistrz Woźnik pan Michał Aloszko zwrócił uwagę na inną zaletę naszego Liceum, w którym uczniowie czują się bezpiecznie, wychowują się w poczuciu szacunku dla człowieka, pracy i ojczyzny i wyrastają na dobrych obywateli. Na koniec swojego wystąpienia pan Burmistrz wręczył akt powierzenia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Psarach na kolejną kadencję panu Jarosławowi  Kacorzykowi.

Uroczystość zakończyły słowa Śląskiego Kuratora Oświaty: Rok szkolny 2020/2021 uważam za rozpoczęty oraz życzenia, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie sukcesów, a szkoła była miejscem, w którym wszyscy będą mieć poczucie bezpieczeństwa.

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 przejdzie do historii naszego Liceum jako niezwykła, niezapomniana uroczystość.

W imieniu społeczności szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Psarach

Renata Duda