Tutaj powinien być opis

Inauguracja roku szkolnego 2020 /21

Drodzy Uczniowie,

Szanowni Rodzice i Nauczyciele

 

Przed nami inauguracja roku szkolnego 2020/2021. Będzie to rok inny niż zwykle z powodu wymogów bezpieczeństwa związanych z pandemią wirusa Covid-19. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej muszą stosować się do zasad sformułowanych na podstawie wytycznych GIS, MEN i MZ, dlatego:

• do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji,

• wszyscy wchodzący do budynku szkoły powinni zdezynfekować ręce płynem dostępnym przy wejściu,

• obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

• w miejscach wspólnych (tzn. takich, w których mogą przebywać również osoby spoza oddziału klasowego, do którego uczęszcza dany uczeń) uczniowie powinni mieć zasłonięte usta i nos,

• uczeń mający objawy infekcji dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę lub kaszel, zostanie odizolowany w wyznaczonym do tego miejscu. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odebrać ucznia ze szkoły.

Przede wszystkim — należy kierować się rozwagą i zachować spokój.

 

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym w Psarach nastąpi 1 września

o godz. 11.00 w budynku szkoły na II piętrze w wyznaczonych poniżej salach. Wychowawcy przekażą uczniom wszelkie niezbędne informacje.

Klasa 1A1 (ponadpodstawowa) — w sali nr 302 z wychowawczynią p. Anną Musik.

Klasa 2A1(ponadpodstawowa) — w sali nr 316 z wychowawczynią p. Renatą Dudą.

Klasa 2A (ponadgimnazjalna) — w sali nr 318 z wychowawczynią p. Marzeną Imiołczyk.

Klasa 3A — w sali nr 317 z wychowawczynią p. Magdaleną Harwig-Nicpoń.

 

Uczniowie dojeżdżający z Woźnik, Ligoty Woźnickiej, Lubszy mogą skorzystać z kursu autobusu szkolnego.

Dojazd do Psar:

10.30 - wyjazd z Woźnik (z parkingu obok hali sportowej)

ok. 10.35 - Ligota Woźnicka

ok. 10.40 - Lubsza

ok. 10.45 - przyjazd do Psar

Powrót:

12.00 – wyjazd z Psar

12.05 – Lubsza

ok. 12.10 – Ligota Woźnicka

ok. 12.15 – przyjazd do Woźnik

W budynku szkoły obowiązują wszelkie zasady bezpieczeństwa wymienione wyżej.

Jarosław Kacorzyk

dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Psarach