Tutaj powinien być opis

Komunikat

 

 w sprawie zmiany terminów dni wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych ustalonych na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzeniem w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Informuję, że terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zaplanowanych: na 4, 5 i 6 maja 2020 r. w związku egzaminem maturalnym, zostały zmienione i dostosowane do nowych terminów egzaminu maturalnego ogłoszonego przez CKE, tj. 8, 9 i10 czerwca 2020 r.

 

W związku z powyższym od 4 maja 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się zgodnie z obowiązującym w naszym Liceum rozkładem zajęć.

 

W przypadku zmiany terminów egzaminu maturalnego przez CKE zostanie wydany nowy komunikat.

 

                                                                                                                     Jarosław Kacorzyk

dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Psarach