Tutaj powinien być opis

„3 MAJ PO KRÓLEWSKU”

            W tym roku obchodzimy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zapamiętamy ją zapewne szczególnie, poprzez wyjątkowość sytuacji, w której wszystkim nam przyjdzie ją świętować razem, ale jednak osobno. Dlatego uczniowie naszego Liceum wzięli udział w projekcie „3 maj po królewsku” organizowanym przez Zamek Królewski w Warszawie, związanym z przeprowadzeniem lekcji poświęconych temu jakże ważnemu wydarzeniu. Materiały udostępnione za pośrednictwem muzeum obejmowały możliwość zapoznania się z tekstem ustawy rządowej, analizą obrazu „Konstytucja  3 maja” i obejrzenia filmów poświęconym konstytucji oraz sprawdzeniu swojej wiedzy poprzez quizy i krzyżówki.

Krótki rys historyczny ...

            Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku w celu uregulowania ustroju prawnego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przywódcy stronnictwa patriotycznego z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim wykorzystali zbliżające się święta wielkanocne do zwołania Sejmu, który przegłosował ustawę przy obecności zaledwie 1/3 posłów. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie spisana konstytucja. Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan i szlachty oraz wprowadziła ochronę państwa nad chłopami, dzięki czemu miały zostać złagodzone nadużycia w pobieraniu pańszczyzny. Konstytucja wprowadziła także podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Z uchwaleniem Konstytucji 3 maja wiązały się nadzieje na umocnienie Polski na arenie międzynarodowej, ustawa dawała też szansę na przeprowadzenie koniecznych reform ustrojowych. Konstytucja miała także gwarantować niezależność polityczną od zagrażających Polsce sąsiadów: Rosji, Prus i Austrii. Wprowadzenie konstytucji wywołało jednak zdecydowaną reakcję carycy Katarzyny II, która z częścią magnaterii zawiązała konfederację w Targowicy. Doprowadziło to do wybuchu wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku.

Święto Konstytucji 3 Maja ustanowione zostało w 1919 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość. Sejm Ustawodawczy podjął uchwałę, według której święto 3 Maja zostało uznane świętem narodowym. Po II wojnie światowej zwyczaj obchodów powrócił, lecz na krótko. Po masowych demonstracjach studenckich, do których doszło w 1946 roku władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania i organizowania obchodów 3 Maja. Wszelkie próby manifestowania były w tych dniach tłumione przez milicję. Władze PRL postanowiły dodatkowo znieść to święto poprzez ustawę z dnia 18 stycznia 1951 roku              o dniach wolnych od pracy. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócone zostało dopiero w 1990 roku. Pierwsze po przerwie uroczyste obchody odbyły się na Placu Zamkowym w obecności ówczesnego prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. Od 2007 roku święto 3 maja obchodzone jest także na Litwie.

                                                                                                                      Marcin Kucharski