Tutaj powinien być opis

20 lat minęło jak jeden dzień…

    14 października 2016 r. Liceum Ogólnokształcące w Psarach obchodziło swój jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji odbył się  także Zjazd Absolwentów. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, następnie część oficjalna miała miejsce w sali gimnastycznej budynku szkoły. Mottem wspólnego spotkania było hasło W filmie tym każdy z nas swoją rolę ma... Występ artystyczny - przygotowany na zasadzie humorystycznych kadrów filmowych -  przypomniał o powstaniu szkoły, profesorach, którzy od dwudziestu tworzą historię Liceum, oraz wydarzeniach cyklicznych związanych z życiem placówki. Chwil pełnych wzruszenia dostarczyła końcowa piosenka oraz prezentacja multimedialna, która pozwoliła przypomnieć zebranym wszystkie roczniki absolwentów. 

       Część artystyczną zakończyły życzenia i kwiaty skierowane przez uczniów - z okazji Dnia Edukacji Narodowej - do wszystkich pracowników oświaty. Następnie głos zabrał dyrektor Liceum pan Jarosław Kacorzyk oraz przybyli goście. Uroczystość uświetnili swoją obecnością; poseł na Sejm RP pan Andrzej Gawron,  burmistrz Lublińca pan Edward Maniura, burmistrz Woźnik pan Alojzy Cichowski, pani dyrektor ZEASz pani Zofia Cichowska, radni z Komisji Oświaty z przewodniczącym panem Janem Telengą, przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie pan Piotr Bilnik. W tak ważnym dniu nie mogło zabraknąć wielu innych gości, w tym dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół oraz wieloletnich przyjaciół i darczyńców szkoły, emerytowanych nauczycieli i poprzednich dyrektorów Liceum, a przede wszystkim samych absolwentów.

       Po zakończeniu części oficjalnej jubileuszu wszyscy uczestnicy udali się do restauracji „Pod Kasztanami” w Lubszy. Czas ten był znakomitą okazją do spotkania z bliskimi sobie ludźmi, w sercach nauczycieli, absolwentów i przyjaciół szkoły odżyły najpiękniejsze wspomnienia z niepowtarzalnej atmosfery, jakiej doświadczyli w Liceum.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, Rada Rodziców i uczniowie

Liceum Ogólnokształcącego w Psarach