Liceum Ogólnokształcące w Psarach zostało utworzone z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki Edwarda Maniury oraz Zarządu i Rady Gminy

Uroczyste otwarcie odbyło się 2 września 1996 r. otwierając rok szkolny 1996/1997 w województwie częstochowskim. Po ponad 10-ciu latach budowy rozpoczętej przez Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Psarach, później staraniem władz gminnych z burmistrzem a obecnie posłem na Sejm RP Panem Edwardem Maniurą szkoła rozpoczęła swoją działalność. Jest to jedno z nielicznych Liceów w Polsce kształcących na wsi. Liceum jako jedyne w województwie,  przyjęło status szkoły samorządowej Dyrektorem szkoły został Józef Breguła. Kadrę pracowników wyłoniono w drodze konkursu. W gronie nauczycielskim zasiedli: . Marzena Imiołczyk, ks. Kazimierz Gruszka.Jarosław Kacorzyk, Horst Kieloch, Ewa Duda, Elżbieta Kidawa, Andrzej Panas i Marta Panas.

W otwarciu tej nowoczesnej placówki nazywanej przez wielu "szkołą XXI wieku " udział wzięło wielu znakomitych gości, między innymi: wiceminister oświaty Danuta Grabowska, wojewoda częstochowski Marek Graj, parlamentarzyści: Ireneusz Skubis, kurator oświaty Krzysztof Tabaka, przedstawiciele zaprzyjaźnionego miasta czeskiego Kravare, wójtowie i burmistrzowie okolicznych gmin oraz nauczyciele ze szkół podstawowych gminy Woźniki. Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej. Tam w obecności młodzieży klas I i licznie zgromadzonych gości pierwszy dyrektor - mgr Józef Breguła obwieścił rozpoczęcie pierwszego roku działalności naszej szkoły.

Szkoła postanowiła położyć szczególny nacisk na naukę języków obcych i informatyki. Dlatego też, utworzono w szkole profil językowo-informatyczny.

Oprócz nauki uczniowie rozpoczęli czynny udział w życiu szkoły i zaczeli reprezentować swoją placówkę  w powiecie. Szybko wykształciły się szkolne tradycje.

Corocznie przedstawiciele Liceum reklamują swoją szkołę na targach edukacyjnych w Lublińcu. Zaczęto organizować Dzień Otwartych Drzwi, w którym uczniowie szkół podstawowych mają możliwość zapoznania się z ofertą naszej szkoły.

Cała społeczność uczniowska uczestniczy corocznie w obchodach Dni Ziemi Woźnickiej.

 

Do tradycji należą:

Organizacja Festynu Szkolnego każdego lata w czerwcu przez nasze  Liceum wspólnie z Radą Rodziców.

W czerwcu 1997 roku rozpoczęła się współpraca naszej młodzieży z rówieśnikami z Niemiec z zaprzyjaźnionego miasta Merseburg. Wyjazdy są kontynuowane do dnia dzisiejszego.

Liceum Ogólnokształcące w Psarach jest najmłodszą szkołą średnią w ówczesnym województwie częstochowskim. Dynamicznie powiększa swoją bazę materialną . Zakupiono sprzęt komputerowy, w 1999 otwarto siłownię, powstał radiowęzeł.

Szkoła zarówno pod względem poziomu kształcenia jak i osiągnięć sportowych szybko dorównała innym placówkom oświatowym w rejonie.

Uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów.

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW:

Jadwiga Besler - rok szkolny 1997/1998
Jakub Buchenfeld - rok szkolny 1998/1999
Jakub Buchenfeld - rok szkolny 1999/2000
Aleksandra Cogiel - roku szkolny 2000/2001
Aleksandra Cogiel - roku szkolny 2001/2002
Sylwia Musik - rok szkolny 2002/2003
Dominik Burzyk - rok szkolny 2003/2004
Joanna Ulfik - rok szkolny 2004/2005
Sylwia Ordon - rok szkolny 2005/2006
Sylwia Ordon - rok szkolny 2006/2007
Dorota Piech - rok szkolny 2007/2008
Angelika Osadnik - rok szkolny 2008/2009
Amelia Ataniel - rok szkolny 2009/2010
Teresa Buchenfeld - rok szkolny 2010/2011
Anna Badura - rok szkolny 2011/2012

W 2000 roku po raz pierwszy w historii szkoły przeprowadzono egzamin dojrzałości. Wyniki były bardzo dobre. O wysokim poziomie Liceum świadczy fakt, iż większość absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych.

Na szczególną uwagę zasługuje udział naszej placówki w realizacji pilotażowego pakietu edukacji europejskiej. W czerwcu 2000 r. uczniowie szkoły odwiedzili Radę Europy w Strasburgu.

Przytoczony tutaj krótki rys historyczny zawiera jedynie najważniejsze fakty z życia szkoły. Nadal prężnie funkcjonujemy. Obecnie kształci 108 uczniów z niemal całego powiat. Doskonała współpraca między uczniami a nauczycielami jest zapowiedzią wielu sukcesów w przyszłości